Algemene Voorwaarden

TARIEVEN:

  • Tarieven zijn inclusief gebruikte materialen
  • Tarieven zijn exclusief 21% BTW voor bedrijven en inclusief 21% BTW voor particulieren
  • Reiskosten bedragen € 0,35 per kilometer
  • Opbouw/afbouwtijd is niet inbegrepen in de tarieven
  • Eventuele parkeerkosten zijn voor eigen rekening van de klant, tenzij anders vermeld op de website.

Als bron voor de reiskostenberekening wordt de Waze app gebruikt.

 

OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN, FACTUREN, HERINNERINGEN EN AANMANINGEN:

Offertes, opdrachtbevestigingen en facturen worden altijd per e-mail verzonden. Indien u deze liever per post wilt ontvangen kan ik u vanzelfsprekend tegemoet komen.

Offertes zijn geldig tot 14 dagen na opmaakdatum.
Herinneringen en Aanmaningen worden per e-mail en per post verzonden.

BOEKING:

Happy Color Faces, Happy Bloens hanteert een startboeking vanaf 1 uur. Wilt u Happy Color Faces, Happy Bloens boeken voor een kortere tijd dan is dat mogelijk, echter het tarief dat u betaalt blijft gelijkt aan het tarief dat staat voor 1 uur of 2 uur voor ( schminken en glittertattoos ).
Zowel per e-mail, telefoon, brief, WhatsApp, chat als mondeling zijn geldende overeenkomsten. Bij voorkeur per e-mail. Deze zal 1 a 2 keer per dag gecheckt worden.

Happy Color Faces, Happy Bloens brengt 50% in rekening voor aanbetaling van de het totaal bedrag van de opdracht voor bedrijven en 25% voor kinderfeestjes en dit wordt verrekend met het totaal bedrag als de opdracht is voldaan.
Dit heeft er mee te maken, dat ik kosten heb gemaakt voor aanschaf van materialen, en dat ik voor u de tijd hebben gereserveerd, waardoor ik andere opdrachten niet hebben kunnen aannemen.

Happy Color Faces, Happy Bloens brengt op basis van uw aanvraag een offerte uit; prijsopgaaf is geldig tot max. 2 weken na offertedatum. Bevestig u per mail goed keuring voor de opdracht dan verklaart u ook akkoord met de prijsopgaaf en geldende voorwaarden.

LET OP: Uw boeking is pas definitief nadat u AKKOORD heeft gegeven per mail en retour heeft gezonden én na aanbetaling van minimaal 50% voor bedrijven en organisaties en 25% voor kinderfeestjes van vastgestelde offerteprijs. Zónder schriftelijk akkoord en aanbetaling geen boeking! Na het vervullen van de opdracht wordt dit bedrag verrekend van het totaal bedrag.

REISKOSTEN:

De reiskosten worden berekend vanaf de woning van Happy Color Faces, Happy Bloens tot aan de opgegeven locatie en terug.
Bijvoorbeeld: afstand is 22 kilometer, dan worden de reiskosten dus 22 x 2 (heen- en terugreis) x € 0,35 = € 15,40

   • Reiskosten bedragen € 0,35 per gereden kilometer
   • Reiskosten worden berekend aan de hand van de Waze App

PARKEERKOSTEN:

Bij betaald parkeren zijn de kosten voor de opdrachtgever.

BETALING:

Bedrijven: Binnen 30 dagen na de factuurdatum dient het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening t.n.v. B. Martens Vriends op rekeningnummer NL42ABNA 0614511682. Wanneer de rekening te laat betaald wordt dan ontvangt u een herinnering na een week. Na de 2e herinnering wordt de rekening verhoogd met € 15,00 administratiekosten. Bij een aanmaning wordt de rekening verhoogd met 10%. Wanneer de rekening na de aanmaning nog niet betaald, dan zal de zaak uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten die gemaakt worden door dit incassobureau zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

Particulieren betalen het verschuldigde bedrag direct na afloop van de werkzaamheden contant of via pin aan Happy Color Faces, Happy Bloens

TOESLAGEN:

Voor opdrachten op nationale Feestdagen wordt een toeslag van 50% berekend op het uur tarief.

Wanneer een opdracht plaatsvindt tussen 22.00 en 8.00 uur geldt er een toeslag van 50%.

ANNULERING:

Opdrachten kunnen uiteraard worden geannuleerd om wat voor reden dan ook.

Bij annuleren brengen wij kosten in rekening. Dit heeft er mee te maken, dat ik kosten heb gemaakt, en dat ik voor u de tijd hebben gereserveerd, waardoor ik andere opdrachten niet hebben kunnen aannemen.

   • Langer dan 4 weken voor de geboekte datum, dan is de annulering kosteloos.
   • Bij 4 weken voor de geboekte datum rekent Happy Color Faces, Happy Bloens 25% van de rekeningkosten.
   • Bij 2 weken voor de geboekte datum rekent Happy Color Faces, Happy Bloens 50% van de rekeningkosten en bij 1 week van te voren rekent Happy Color Faces, Happy Bloens 75% van de rekeningkosten .
   • Bij 2 dagen van te voor de geboekte datum rekent Happy Color Faces, Happy Bloens 100%

Alleen bij zeer ernstige onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande afgeweken worden.

   • Happy Color Faces, Happy Bloens behoudt zich het recht om een opdracht te annuleren in geval van bijvoorbeeld onterechte behandeling, ziekte of een overlijden van een familielid of dierbare. Bij een annulering zal de opdrachtgever telefonisch op de hoogte gebracht worden hiervan. Happy Color Faces, Happy Bloens zal, indien gewenst, proberen voor vervanging te zorgen, op basis van beschikbaarheid van andere Collega’s.

LOKATIE OPDRACHTGEVER EN WERKOMSTANDIGHEDEN VOOR DE SCHMINKER:

De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende licht, de mogelijkheid tot het verversen van water, en wanneer er buiten geschminkt wordt, een overkapping bij regen en of sneeuw. Tevens zorgt de opdrachtgever voor een tafel op normale hoogte ( 78 cm ) en 2 stoelen indien nodig en in overleg. Indien er ook een collega mee komt geldt ook voor haar of hem een tafel op normale hoogte ( 78 cm ) en 2 stoelen, alles in overleg. Normaliter komt Happy Color Faces, Happy Bloens met een schminktafel op wielen en standaard regisseursstoel op hoogte. Hier dient men dan de ruimte voor te maken.

Happy Color Faces, Happy Bloens komt ongeveer een kwartier tot half uur van te voren om zich voor te bereiden op de opdracht en spullen hiervoor klaar te zetten.

Na iedere twee uur dat geschminkt wordt heeft Happy Color Faces, Happy Bloens het recht op een 10 min. pauze.

Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wacht rij met kinderen, bepaalt Happy Color Faces, Happy Bloens welk kindje het laatste kindje is dat nog binnen de vastgestelde werktijd geschminkt, een glitter tattoo, figuur ballon of een airbrush tattoo kan krijgen.

  TOEZICHT TIJDENS SCHMINKEN:

  Tijdens de duur van de opdracht (inclusief op- en afbouwtijd) wordt er verwacht voor de aanwezigheid van minimaal één volwassene (18+), ouder en of verzorgers die toezicht houdt op hun eigen kind(eren) en begeleidt worden tijdens de opdracht.
  Happy Color Faces, Happy Bloens is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen / voorvallen met het/de kind(eren) op de locatie buiten haar eigen activiteiten.

  AANSPRAKELIJKHEID:

  Happy Color Faces, Happy Bloens erkent geen aansprakelijkheid voor enige allergische reacties en / of letsel aan goederen of personen direct of indirect. Alle door Happy Color Faces, Happy Bloens gebruikte materialen zijn erkende en goed gekeurde materialen volgens de Europese wetgeving, onschadelijk en getest. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat de huid wat gevoelig zou kunnen reageren. De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden na iedere opdracht gereinigd. De schmink is makkelijk te verwijderen met lauw / koud water en zeep. (tip: gebruik eventueel billendoekjes) Het is mogelijk dat er een lichte kleurzweem achterblijft, deze trekt vanzelf weer weg.

  Happy Color Faces, Happy Bloens behoudt zich het recht om mensen met een te gevoelige huid, of bijvoorbeeld het hebben van een koortslip, wondjes o.i.d. niet te schminken of te airbrushen. Dit met het oog op de hygiëne.

  FOTOS OP DE WEBSITE EN COPYRIGHT:

  Happy Color Faces, Happy Bloens vraagt altijd aan de ouders, verzorgers of de volwassene waarmee het kind gekomen is, toestemming om een foto te mogen maken en deze op de website te plaatsen of op sociaal media zoals eigen Facebook pagina. Uiteraard worden er geen persoonlijke gegevens bijgezet. Op deze manier kan Happy Color Faces, Happy Bloens laten zien wat zij in huis heeft en andere opdrachtgevers enthousiast maken.

  Desgewenst maakt Happy Color Faces, Happy Bloens foto’s van de geschminkte kinderen en volwassenen. Deze foto’s worden binnen 3 dagen per e-mail (gratis) verzonden aan de opdrachtgever.

  Het is verboden om fotomaterialen, teksten of ander materiaal van Happy Color Faces, Happy Bloens over te nemen voor eigen gebruik. Een uitzondering wordt gemaakt voor de ouders/verzorgers van het kind waarvan een foto gemaakt is.

  ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTGEVER:

  De opdrachtgever is verplicht zich in zijn overeenkomst met Happy Color Faces, Happy Bloens afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden. Alleen bij onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande afgeweken worden in overleg met de opdrachtgever.

  ALGEMENE VOORWAARDEN & GARANTIES BALLON CADEAU EN BALLON DECORATIES

  U blijft als klant altijd aansprakelijk voor het geleverde materiaal zoals pilaren en bogen. Bij schade, verlies of diefstal worden de kosten voor vervanging van de materialen doorberekend aan de klant. De klant dient zorg te dragen voor het veilig opbergen van de materialen. De materialen moeten op een samen afgesproken datum en tijdstip weer worden opgehaald of door u retour worden gebracht.

  GEEN GARANTIE OP BALLON DECORATIES EN BALLON CADEAU:

    • Dit heeft te maken met alle factoren die invloed hebben op de houdbaarheid van ballondecoratie.
    • Hoge- en lage temperaturen zijn niet gunstig voor LATEX ballondecoratie
    • Weeromstandigheden zoals: regen, zonlicht, hagel, etc zijn niet bevorderlijk voor de ballondecoratie. Wij hebben helaas geen invloed op het weer maar het weer heeft wel invloed op de ballondecoratie. Vandaar dat beschadigingen na levering van de ballonnen voor eigen risico is van de klant.
    • Buiten geplaatste ballondecoratie hebben een kortere levensduur dan binnen geplaatste ballondecoratie.
    • Wij kunnen geen periode aangeven over hoe lang een ballondecoratie binnen of buiten mooi blijft.
    • Een LATEX ballon is kwetsbaar en is daardoor niet iets om meerdere dagen buiten te zetten.
    • Alle dagen dat een ballondecoratie mooi blijft is voor u mooi meegenomen, maar wordt door ons niet gegarandeerd.
    • Helium gevulde LATEX ballonnen hebben een beperkte zweefduur. Een LATEX ballon weeft 8 tot meerdere uren afhankelijk van de grootte van de ballon. Het is ook mogelijk om uw ballonnen te behandelen met een gel waardoor de ballonnen tot wel 72 uur zweeft (afhankelijk van de omstandigheden). Helium ballonnen die buiten gebruikt worden zweven minder lang en daar geven wij dan ook geen garantie op.
    • Helium gevulde FOLIE ballonnen hebben een zweefduur van 8 a 10 dagen. Ook voor FOLIE ballonnen geldt dat deze binnen een langere levensduur hebben dan buiten. Op FOLIE ballonnen die voor buiten gebruikt worden geven wij geen garantie.
    • Frame’s, standaarden en ballongewichtjes moeten uiterlijk twee weken na levertijd retour gebracht worden. Indien anders afgesproken.

  BELANGRIJKE INFORMATIE:

    • Er word uitsluitend gewerkt met ballonnen die 100% latex zijn en afkomstig zijn van de rubberboom, en die bovendien volledig afbreekbaar zijn.
    • We vragen u vriendelijk om ook bij te dragen aan het milieu door leeggelopen ballonnen netjes weg te gooien in de daarvoor bestemde prullenbak, en ze niet in de natuur achter te laten.
    • Houd er rekening mee dat helium gevulde ballonnen bij harde wind of regen mogelijk niet goed de lucht in gaan.
    • De levensduur van de ballondecoratie wordt beïnvloed door weersomstandigheden zoals zon, wind en regen, wat een nadelig effect kan hebben.
    • Ballondecoraties worden geleverd inclusief montage. Indien het goed te bevestigen is. Exclusief opruimen tenzij anders afgesproken.
    • Laat ballonnen niet in de auto liggen.